Individuální výcvik:

Tento výcvik má dvě formy:

  1. Psovod pracuje pod vedením lektora tak jako v hromadném kurzu poslušnosti. Rozdíl je pouze v tom, že člověk cvičí sám, bez přítomnosti dalších psů a osob. Platí se každá lekce zvlášť částkou 150,-Kč. Tato forma výcviku je vhodná pro psy, kteří se nehodí pro skupinový výcvik. Důvodem je většinou nezvladatelná nebo těžko zvladatelná agresivita vůči ostatním psům. Výcvik je také vhodný pro ty páníčky, kterým hromadný kurz nevyhovuje z časových důvodů.
  2. Další možností je, že majitel dováží psa za lektorem a ten s ním sám provádí výcvik. Cena těchto lekcí je 200,-Kč za jednu. Toto je vhodné použít u těch psů, které majitel nezvládá. Je vhodné tuto formu výcviku považovat za přípravu na pozdější přechod buď k individuálnímu výcviku podle bodu 1), nebo k zapojení se do kurzu poslušnosti.